Ustawienie kolektorów słonecznych do użytku domowego.
Dzięki aplikacji ScanTheSun wybrano najlepszy fragment dachu na montaż kolektorów słonecznych. Poprzez uzyskane ustawienie kolektora, woda w zbiorniku kumulacyjnym będzie ogrzewana w godzinach przedpołudniowych podczas nieobecności domowników co zapewni jej wysoką temperaturę.