Oprogramowanie ScanTheSun jest nowatorskim podejściem do projektowania efektywnych kosztowo i energetycznie instalacji solarnych oraz narzędziem do ich sprzedaży przez producentów i instalatorów. Jest to intuicyjna aplikacja dla nie-specjalisty, wykonująca natychmiastowy projekt instalacji online z prognozą uzysku energii.
Innowacja opiera się o wykorzystanie sensorów obecnych w smartfonach oraz AR (Augmented Reality - rzeczywistość rozszerzona) celem wyręczenia użytkownika z konieczności wprowadzania danych technicznych. Jej celem jest skrócenie czasu projektowania i tworzenia prognoz uzysku energii z urządzeń solarnych.

ScanTheSun generuje projekt instalacji standardowej (panele w płaszczyźnie dachu) oraz efektywnej (panele nachylone względem dachu) w jedną minutę.

Zalety:
 1. precyzyjny projekt standardowej instalacji - w 1 minutę,
 2. precyzyjny projekt instalacji efektywnej - w 1 minutę,
 3. nie wymaga wykwalifikowanego personelu,
 4. nie wymaga wizyty i pomiarów na dachu,
 5. uwzględnia zacienienie w postaci drzew, kominów, sąsiednich budynków i zieleni,
 6. projekt dla bardziej skomplikowanej architektury do 5 minut,
 7. natychmiastowy raport online z indywidualnym hasłem.
Aplikacja generuje najlepsze parametry umieszczenia dla paneli fotowoltaicznych, przetwarzając liczbę zmiennych, takich jak:
 1. ilość energii słonecznej docierającej do modułów solarnych pomiędzy przeszkodami (drzewa, sąsiednie budynki itp.) w ujęciu godzinowym, dzień po dniu / miesiąc po miesiącu, w ciągu całego roku,
 2. zarówno bezpośrednią, jak i rozproszoną energię słoneczną, zgodnie z danymi satelitarnymi nasłonecznienia,
 3. przeszkody w miejscu instalacji powodujące zacienianie (np. otaczająca zieleń, inne nieruchomości itp.),
 4. ukształtowanie terenu (instalacje na zboczach, w dolinach itp.),
 5. dane statystyczne o lokalnych warunkach atmosferycznych, stopniu zachmurzenia,
 6. bryłę budynku (geometria powierzchni dachu, elementy budynku powodujące zacienienie, obszary powierzchni budynku o największym nasłonecznieniu, fragmenty zacienione,
 7. sprawność i właściwości optyczne stosowanych modułów solarnych.
Raport jest generowany na stronie internetowej klienta z bezpiecznym kodem dostępu.

Raport zawiera:
 1. łatwe do zrozumienia wykresy uzysku energii i ocenę skuteczności całej instalacji,
 2. kompleksowe parametry: najlepszy azymut i kąt nachylenia paneli PV z uwzględnieniem ukształtowania terenu, otoczenia, zacienionych obszarów i warunków pogodowych.