1. Ekran powitalny

Trzy kroki w 1 minutę

Użyj kolejno trzech modulów aplikacji i utwórz raport uzysku energii z planowanej instalacji solarnej:

1. Moduł Lokalizacji Geograficznej

Określ lokalizację geograficzną instalacji solarnej

Użyj sensora GPS jeśli przebywasz w miejscu instalacji. Po kilku sekundach uzyskasz lokalizację geograficzną oraz obraz satelitarny miejsca instalacji. Alternatywnie, wskaż miejsce instalacji na mapie. Powiększ interesujący fragment mapy i dotknij mapę w miejscu instalacji solarnej. Wybraną lokalizację wskaże na mapie marker.

Określenie lokalizacji geograficznej pozwala na wyznaczenie uzysku energii z instalacji o znikomej powierzchni, np. składającej się z pojedynczych kolektorów cieplnych lub urządzeń przenośnych. Wówczas możesz opuścić moduł geolokalizacji a ustawienie planowanego modułu solarnego wyznaczysz w kolejnych krokach. Jeśli natomiast instalacja wymaga większej powierzchni niż kilku metrów kwadratowych, np. instalacja fotowoltaiczna, należy zaznaczyć powierzchnie (takie jak np. dach budynku) przeznaczone na instalację.

1.2 Zaznacz powierzchnie

Zaznacz powierzchnie przeznaczone na instalację solarną.

Aby wykonać raport uzysku energii dla całej nieruchomości należy zaznaczyć wszystkie powierzchnie, które mogą zostać przeznaczone na instalację solarną. Każda powierzchnia traktowana jest jako płaszczyzna. W przypadku gdy obszar przeznaczony na instalację solarną składa się z kilku płaskich powierzchni (np. kilka spadów dachu) należy każdą powierzchnię zaznaczyć osobno.

Uruchom tryb zaznaczania powierzchni aby zaznaczyć pojedynczą płaska powierzchnię przeznaczoną na instalację solarną. Na obrazie satelitarnym dotykaj miejsc wyznaczających granice pojedynczej płaskiej powierzchni takich jak np. kolejne rogi jednej płaszczyzny dachu. Na obrazie satelitarnym powstanie wielokąt przedstawiający pojedynczą płaską powierzchnię na której planowana jest instalacja fotowoltaiczna.

Wyłącz tryb zaznaczania powierzchni aby zakończyć edycję płaszczyzny. Na wyświetlonym komunikacie wybierz opcję określającą czy powierzchnia jest pozioma czy nachylona. W przypadku powierzchni nachylonej należy podać wysokości co najmniej trzech rogów wielokąta.

Wpisz wysokość nad powierzchnią Ziemi zaznaczonego rogu i przejdź do rogu następnego. Gdy wysokość dla danego rogu nie jest znana, opuść go i przejdź do rogu następnego. Po wprowadzeniu wysokości co najmniej trzech rogów automatycznie zostanie określony azymut i kąt nachylenia powierzchni. Podanie wysokości dla więcej niż trzech rogów gwarantuje większą precyzję określenia azymutu i nachylenia powierzchni. Wysokości rogów nie muszą być znane bardzo dokładnie. W większości przypadków precyzja do około 0.2-0.5 metra jest wystarczająca a algorytm znajdzie najlepiej pasującą płaszczyznę do podanych punktów. Większą precyzję uzyskasz podając wysokości oddalonych od siebie rogów.

W przypadku powierzchni poziomej wystarczy podać wysokość tylko jednego jej rogu.

Uruchom tryb zaznaczania powierzchni ponownie aby zaznaczyć kolejną pojedynczą powierzchnię przeznaczoną na instalację solarną, np. kolejny płaski fragment dachu.

2. Moduł pomiaru otoczenia

Obrys otaczających drzew i budynków

Istotny wpływ na działanie instalacji solarnej ma jej otoczenie w postaci ukształtowania terenu, sąsiadujących budynków czy drzew. Wpływ otoczenia na uzysk energii określisz poprzez wykonanie obrysu przeszkód wokół instalacji solarnej.

Przebywając w miejscu instalacji uruchom moduł obrysu otoczenia. Na ekranie urządzenia uzyskasz obraz z kamery podobnie do typowej aplikacji aparatu fotograficznego. Wykonaj obrys otoczenia dotykając krawędzi wyświetlanych przeszkód.

Moduł obrysu otoczenia posiada kilka dodatkowych i ważnych funkcjonalności. Taką istotną funkcjonalnością jest kalibracja czujników kierunku geograficznego. Kalibracja wymaga kilku sekund i zalecana jest przed rozpoczęciem wykonywania obrysu otoczenia. Opis w jaki sposób wykonać kalibrację znajdziesz w podręcznej pomocy w aplikacji ScanTheSun.

3. Moduł ustawiania paneli

Ustawienie, typ i ilość paneli solarnych

Moduł ustawiania paneli solarnych zawiera kluczowe informacje o ilości energii słonecznej docierającej do miejsca instalacji oraz o optymalnym kierunku ustawienia paneli. Dane te uwzględniają otoczenie miejsca instalacji i zacienienie przez sąsiednie budynki, drzewa czy ukształtowania terenu.
 
 

Ustaw telefon (ekranem w stronę nieba) w takim samym kierunku, w jakim planujesz montaż modułów solarnych a dowiesz się ile procent z całej docierającej energii słonecznej zostanie przechwycone przez panel solarny. Moduł ustawiania paneli działa podobnie do kompasu i wskazuje również kierunek najlepszego ustawienia paneli – gwarantującego maksymalny uzysk energii w otoczeniu sąsiednich budynków, drzew czy lokalnego ukształtowania terenu.
 
 

Dowiedz się, który fragment nieruchomości ma największy potencjał uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej Dla instalacji solarnych, których powierzchnię zaznaczono w module geolokalizacji, punktami wskazane zostaną kierunki wszystkich fragmentów powierzchni. Skieruj telefon w dany punkt aby dowiedzieć się która powierzchnia ma najlepszy kierunek dla montażu instalacji solarnej. Odpowiedni fragment powierzchni zostanie zaznaczony w prawym dolnym rogu ekranu.

3.2 Wybór paneli solarnych

Wybierz model oraz ilość stosowanych modułów solarnych aby otrzymać precyzyjną informację o uzysku energii z całej instalacji.

Moduły pogrupowano na dwa rodzaje:
    panele fotowoltaiczne
    kolektory cieplne.

Wybierz konkretny model modułu z danego rodzaju. Wszystkie obliczenia zostaną powtórzone z uwzględnieniem sprawności oraz optyki wybranego modelu modułu solarnego. Uwzględnienie optyki może prowadzić do odmiennego kierunku optymalnego ustawienia modułów solarnych.

3.3 Najlepszy kierunek paneli PV i kolektorów cieplnych

Sprawdź optymalny kierunek ustawienia modułów solarnych dla danego rodzaju nasłonecznienia.

Panele fotowoltaiczne i kolektory cieplne istotnie różnią się zasadą przetwarzania energii słonecznej. W przypadku paneli fotowoltaicznych przewarzane jest zarówno nasłonecznienie bezpośrednie jak i nasłonecznienie rozproszone. Kolektory cieplne natomiast przetwarzają głównie tylko nasłonecznienie bezpośrednie.

Sprawdź optymalny kierunek oraz ilość energii słonecznej dla nasłonecznienia odpowiedniego dla paneli fotowoltaicznych (bezpośrednie + rozproszone) lub dla kolektorów cieplnych (tylko bezpośrednie). Rodzaj wybranego nasłonecznienia wyświetlony zostanie w lewym górnym rogu ekranu.

3.4 Najlepszy kierunek dla danego sezonu

Ustaw panele w najlepszym kierunku dla okreslonego sezonu

Jeśli poszukujesz optymalnego ustawienia modułów solarnych dla danego sezonu roku wybierz miesiąc początkowy i miesiąc końcowy sezonu. Na ekranie pojawi się ilość energii słonecznej oraz optymalny kierunek ustawienia modułów dla wybranego sezonu. Wybór np. marca oraz września odpowiednio jako miesiąca początkowego i końcowego oznacza sezon letni: od początku marca do końca września. Natomiast wybór np. września i marca odpowiednio jako miesiąca początkowego i końcowego oznacza sezon zimowy: od początku września do końca marca następnego roku. Domyślnie sezon ustawiony jest na cały rok od początku stycznia do końca grudnia.

3.5 Prognoza uzysku

Zobacz prognozę uzysku od razu na twoim smartfonie

Zobacz prognozę uzysku energii z instalacji oraz ocenę ustawienia i zacienienia modułów solarnych. Utwórz rozszerzony raport online produkcji energii dla inwestora lub instalatora.

Prognoza działania instalacji, dane i wykresy

Zoabcz wykresy i dane dotyczące twojej instalacji solarnej.

Zobacz prognozę uzysku energii, ocenę ustawienia modułów i zacienienia dla całego roku lub wybranego sezonu, dla poszczególnych miesięcy oraz dla poszczególnych powierzchni nieruchomości. Utwórz raport online dla inwestora lub instalatora.

W centralnej części ekranu pojawią się wykresy prezentujące moc instalacji w przebiegu godzinowym. Zobaczysz skoki mocy w godzinach w których instalacja znajdzie się w cieniu otoczenia. W lewym dolnym rogu uzyskasz informacje o średniej dziennej ilości energii uzyskanej z instalacji oraz o stracie energii w wyniku zacienienia lub nieoptymalnego ustawienia modułów. Średnie wielkości dobowe obliczone są jako średnie z całego roku lub z wybranego sezonu. Jednostki i charakter danych przedstawionych na wykresach uzależnione są od wcześniej określonych cech instalacji:
 
 

określono:
uzyskano Dane:
* powierzchnie
nieruchomości

* model panelu
słonecznego
* tak

* tak
uzysk energii z całej powierzchni nieruchomości [kWh]
* tak

* nie
nasłonecznienie całej powierzchni nieruchomości [kWh]
* nie

* tak
Uzysk energii na jeden metr kwadratowy mudułów w wybranym kierunku [kWh/m2]
* nie

* nie
Nasłonecznienie w wybranym kierunku na jedem metr kwadratowy [kWh/m2]

Prognoza dla poszczególnych miesięcy

Zobacz wykresy dla wybranych miesięcy

Na wykresach pojawią się dane tylko dla wybranego miesiąca. Dodatkowo, na wykresie mocy linią przerywaną pokazana zostanie moc pochodząca z promieniowania rozproszonego.

Prognoza dla fragmentów budynku

Zobacz dane dla poszczególnych powierzchni nieruchomości.

Na wykresach pojawią się dane dla poszczególnych powierzchni nieruchomości (jeśli zaznaczono powierzchnie w module lokalizacji geograficznej)

Sczegółowy raport online

Utwórz raport online dla inwestora lub instalatora.

Wpisz adres email, na który zostanie wysłany całościowy raport dla instalacji solarnej. Na podana skrzynkę pocztową wysłany zostanie link do utworzonego raportu online. Link zawiera 8io cyfrowy kod dzięki czemu Ty lub osoba, której przekażesz link, otrzyma dostęp do uzyskanych wyników. Raport online zawiera dodatkowe wykresy, oceny i rekomendacje.